13 Gedragingen om een betrouwbaar leider te worden

 

13 gedragingen om een betrouwbare leider te worden

Stephen M. R. Covey bestudeerde succesvolle high trust-mensen in het bedrijfsleven en daarbuiten, en kwam tot de bevinding dat ze dertien gemeenschappelijke gedragingen vertonen. In The speed of trust maakt Covey een onderscheid tussen gedragingen die gebaseerd zijn op karakter (gedraging 1 tot 5) en competentie (6 tot 10). De laatste gedragingen (11 tot 13) zijn een combinatie van beide. Voor Covey is het duidelijk: vertrouwen uitstralen is een kwestie van consequent gedrag.
1. Spreek klare taal
2. Toon respect voor iedereen
3. Creëer transparantie
4. Zet fouten meteen recht
5. Wees loyaal
6. Zorg voor resultaten
7. Word beter
8. Ga moeilijkheden niet uit de weg
9. Verduidelijk de verwachtingen
10. Wees verantwoordelijk
11. Luister eerst
12. Kom uw beloftes na
13. Draag het vertrouwen uit

Stephen M. R. Covey & Rebecca R. Merrill, ‘The Speed of Trust – The one thing that changes everything’, Simon & Schuster, Inc., 2006